Gawain Sa Pagkatuto Bilang 2: Bukod Sa Pambabae At Panlalaki, May Dalawa Pa…

Gawain sa Pagkatuto Bilang 2: Bukod sa pambabae at panlalaki,
may dalawa pang kasarian ang pangngalan. Ito ang walang
kasarian at di-tiyak. Kilalanin ang kasarian ng mga pangngalan sa
ibaba at isulat ito sa bawat kahon. Gawin ito sa iyong kuwaderno.
bata
kaharian
prutas
bukid
kapitbahay
reyna
guro
prinsesa
tiya
Pambabae
Panlalaki
Walang Kasarian
Di-Tiyak​

Di-tiyak

Walang Kasarian

Walang kasarian

Walang kasarian

Di-tiyak

Pambabae

Di-tiyak

Pambabae

Pambabae

See also  Halimbawa Ng Deskriptibong Abstrak ​