Gawain 12: TRIPLE MATCH! Punan Ng Tamang Kasagutan Ang Dalawang…

Gawain 12: TRIPLE MATCH! Punan ng tamang kasagutan ang dalawang kolum upang mabuo ang talahanayan.

Answer:

1.red  blue

2.green pink

3.yellow orange

Explanation:color

Punan ang mga patlang ng wastong salita upang makabuo ng makabuluhang

patlang salita sa mga upang punan wastong makabuluhang kaisipan tungkol aralin makabuo

Gawain b magsaliksik tungkol sa mga mang-aawit . punan ang talahanayan. Gawain sa pagkatuto bilang punan ang talahanayan sa ibaba magtala. Upang mabuo naging punan salita kahon piliin salitang patlang tauhan batayan prinsipyo bawat sitwasyon pagpipilian

Gawain B Magsaliksik tungkol sa mga mang-aawit . Punan ang talahanayan

Punan ang angkop na salita ang bawat patlang upang mabuo ang diwa ng. Punan ang bawat kolum ng iyong sagot batay sa binasa. D gawain sa pagkatuto bilang 1: punan ang bawat kolum upang mailarawan

Magbigay ng tig limang halimbawa ng Kilos ng Tao at Makataong Kilos

halimbawa kilos tao limang magbigay tig ang makataong mo bilang gamitin batayan

Magbigay ng tig limang halimbawa ng kilos ng tao at makataong kilos. Gawain 1- konsepto, buoin mo!punan ang patlang ng angkop na salita. Punan ng mahalagang impormasyon ang tsart sa ibaba. sa unang kolum

Punan ang bawat kolum upang mailarawan ang dalawang gamugamo.Gamitin

ang unang salitang dalawang mga gamitin upang mungkahing bawat punan kolum

Gawain sa pagkatuto bilang 1 panuto: basahin ang kwentong “ang munting. Punan ang bawat kolum ng iyong sagot batay sa binasa. Punan ng mahalagang impormasyon ang tsart sa ibaba. sa unang kolum

Ang naisip kong paraan para mahinto ang mga ganitong uri ng pang-aabuso

Isagawa gawain 1 panuto: punan ang bawat kahon upang mailarawan ang. Gawain sa pagkatuto bilang 1: punan ang bawat kolum upang mailarawan. Punan ang bawat kolum upang mailarawan ang dalawang gamugamo

C. Panuto: Punan ang bawat kolum ng bagong salitang mabubuo gamit ang

D gawain sa pagkatuto bilang 1: punan ang bawat kolum upang mailarawan. Gawain sa pagkatuto bilang 1: punan ang bawat kolum upang mailarawan. Gawain sa pagkatuto bilang 1: punan ang bawat kolum upang mailarawan

See also  Ano Ang Pinakamahalagang Natutunan Niyo Subject Na Araling Panlipunan 8