Epekto Sa Pamilya Ang Unemployment

epekto sa pamilya ang unemployment

Naaapektuhan ang pamilya kapag ang isang tao ay unemployed dahil kapag unemployed ang magulang, hindi niya kayang ibigay ang mga kailangan nila dahil sa kapos ng pera kaya ang iba ay nakakagawa ng krimen para lang makakuha ng pera panggastos sa pang-araw-araw na pamumuhay.

See also  Hey Hey You You Can You Help Me With A.P :³​