BALIK-ARAL 1 PANUTO: Tukuyin Kung Tiyak O Di-tiyak Ang Pangngalan Na May Salungguhit Sa…

BALIK-ARAL 1
PANUTO: Tukuyin kung tiyak o di-tiyak ang pangngalan na may salungguhit sa
pangungusap. Isulat ang iyong sagot sa kuwaderno.
1. Galing po kay G. Anthony Dulay ang sulat na iyan.

Next time po pasulat kung ano po yung nakasalungguhit

See also  Mag Isip Ng Isang Bagay Na Maihahalintulad O Simbolo Mo Sa Iyong Sarili