Anong Uri Ng Sining Ang Ginagawa Sa Pamamagitan Ng Paglalagay Ng Kulay Sa T…

anong uri ng sining ang ginagawa sa pamamagitan ng paglalagay ng kulay sa tela gamit ang tina?

Answer:

Tie-Dye

Ang “tie-dye” o Tie-Dying  ay ang paglalagay ng kulay sa damit. Ang mga damit na may padrong kadalasan ay ang desenyo ay paikot at matitingkad na kulay. Ang Tie-Dye ay isang pamamaraan ng pagtina upang makontrol ang pagkukulay ng tela. Isa itong pamamaraan ng resist-dyeing na gumagamit ng tali o goma upang maiwasan ang ilang bahagi ng tela na makulayan. Madalas ay matitingkad na kulay at paikot na disenyo ang ginagamit sa Tie-Dyeing.

Hope it Help!

-El

For More Information (click the link)

https://brainly.ph/question/2710170

https://brainly.ph/question/2671690

https://brainly.ph/question/2664326

https://brainly.ph/question/2480584

See also  1. Fill In The Blanks With The Appropriate Words/phrases Needed To Complete T...