Anong Mabigat Na Dahilan Sa Palagay Mo Para Makulong Si Liongo…

anong mabigat na dahilan sa palagay mo para makulong si liongo? makatarungan ba ito ?

Hindi sya dapat ikulong, dahil wala naman siyang nagawang kasalanan

See also  Kalakasan At Kahinaan Ni Perseus