Anoano Ang Mga Gamit Ng Mga Galyon

Anoano ang mga gamit ng mga galyon

Answer:

galyon?

Explanation:

answer;

Ginagamit ang galyon sa kalakalansa mga panahon ng espanyol

explanation;

dahil kung walang galyon walang kalakalan.

See also  Ang Trans-fat Ay Isang Uri Ng Fats Na Makukuha Sa Mga Gulay At Nagdudulot Ng M...