Ano Ano Ang Sa Gamit Ng Galyon ​

ano ano ang sa gamit ng galyon ​

Answer:

Gamit ng Galyon

Explanation:

Ang galyon ay ang mga malalaking barko na siyang ginagamit sa paglipat ng mga produkto o iba pang gamit mula sa Europa papunta sa ibang bansa. Ito ay ginamit noong ika 16 hanggang ika 18 na siglo dahil ito ang naging pangunahing daan upang magkaroon ng kalakalan.

Sa Pilipinas, ang galyon ay ginagamit sa pakikipagkalakalan o palitan ng produkto sa pagitan ng Mexico at ng bansa lalo na noong panahon ng mga Espanyol. Ang mga produkto ay inaangkat mula sa ibang bansa patungo sa Pilipinas at gayon din ang mga produkto mula sa Pilipinas papunta sa ibang bansa

See also  Kung Ikaw Ang Papipiliin Saan Mo Gustong Pumasok Ng Trabaho Sa Agrikultura...