Ano-ano Ang Mga Detergents,solvent Cleaners,acid Cleaners, A…

Ano-ano Ang mga detergents,solvent cleaners,acid cleaners, and abrasives ​

Answer:

Yan yung mga gamit para malinis ang ibat ibang bagay sa tahanan natin. Malaki ang tulong ng mga iyan para mapanatili ang kalinisan sa ating paligid at isa na rin ito sa makakapagligtas sa atin mula sa mga sakit sakit.

Answer:

TAGALOG

ANG MGA DETERGENTS AY ACIDIC AT ALKALINE NA NAG LILINIS NG MGA BAGAY

ENGLISH

THE DETERGENTS ARE ACIDIC AND ALKALINE THAT CLEANS THINGS AND MORE

Explanation:

HOPE IT HELP

See also  1.is A Device Inserted In A Sucket To Make An Electrical Connection. A....