Ano Ang Salitang Katugma Ng Pasko​

ano ang salitang katugma ng pasko​

Malalaman natin na ang dalawang salita ay magkatugma kapag ang huling pantig ng mga salita ay magkasingtunog. Kadalasan, ang huling letra o titik ng salita na magkatugma ay parehas.

Katugma ng salitang “pasko”:

1. buko

2. kuko

3. loko

4. layo

5. dayo

6. damo

7. toyo

8. laro

9. sako

10. baso

11. pako

12. dako

13. biko

14. ako

15. siko

16. paso

17. aso

18. laso

19. beso

20. keso

See also  Sa Iyong Palagay Naging Epektibo Ba Ang Mga Tugon Ng Pamahalaang Pilipi...