Ano Ang Pagpapakahulugan Sa Akdang Parabula Mula Sa PARABULA NG SAMPO…

ano ang pagpapakahulugan sa akdang parabula mula sa PARABULA NG SAMPONG DALAGA

Sa mga huling araw na ito, sinabi ng Panginoon, “Maging matapat, nananalangin tuwina, taglay ang inyong mga ilawan na tinabasan at nagniningas, at may langis na dala kayo, upang kayo ay maging handa sa pagparito ng Kasintahang lalaki” (D at T 33:17). Ang payong ito ay tumutukoy sa talinghaga ng sampung dalaga, na nagpapakita kung paano tayo maghahanda para sa Ikalawang Pagparito ni Cristo (tingnan sa Mateo 25:1–13). Narito ang ilang paliwanag na makakatulong sa pag-aaral ninyo ng talinghagang ito at pagbubulay sa kahulugan nito.

Sampung Dalaga

Kaugalian ng mga Judio na pumunta ang kasintahang lalaki sa bahay ng kanyang kasintahan sa gabi, kung saan naroroon din ang mga abay nito. Nang ipaalam na ang pagdating ng kasintahang lalaki, lumabas ang mga dalaga dala ang mga ilawan para tanglawan ang kanyang daan papasok sa bahay para sa pagdiriwang.

Sa talinghagang ito kinakatawan ng mga dalaga ang mga miyembro ng Simbahan, at kinakatawan ng kasintahang lalaki si Cristo. Ipinaliwanag ng Panginoon kay Joseph Smith na ang matatalinong dalaga ay yaong mga “nakatamo ng katotohanan, at tinanggap ang Banal na Espiritu bilang kanilang patnubay, at hindi mga nalinlang” (D at T 45:57).

Kasintahang Lalaki

Sa Biblia, ang paglalarawan sa isang kasalan ay ginamit para ilarawan ang pagparito ng Panginoon (tingnan sa Isaias 62:5; Mateo 22:1–14). Kasama sa mga kasalang Judio ang pagbabalita ng pagdating ng kasintahang lalaki sa bahay ng kasintahan. Karaniwang nagsisimula sa gabi ang mga kasalan, na may sindi ang mga ilawan sa dapit-hapon. Kaya ang hatinggabi ay malayo sa inasahan ng sampung dalaga na pagdating ng kasintahang lalaki—at biglaan ang dating ng balita.

Hindi natin alam kung kailan ang Ikalawang Pagparito ni Cristo, ngunit dapat tayong maghanda para dito na tila ba darating ito anumang oras—sa malao’t madali.

Mga Ilawan

Ang mga ilawang langis na gamit ng mga Judio sa panahon ni Jesus ay tinawag na mga ilawan ni Herodes, na ipinangalan kay Haring Herodes.

Ang katawan ng ilawan ay yari sa putik at hinubog ng magpapalayok.

See also  42. Ito Ay Isang Halimbawa Ng Sanaysay Na Binibigkas Sa Harap Ng Publiko. A. Balagtasan B...

Ang bunganga o nguso ay niyari sa isang hulmahan.

Ang hawakan ay hinubog ng kamay at ikinabit sa ilawan.

Isang mitsa na yari sa sinulid o isang tangkay ng halaman ay inilagay sa bunganga, at saka pinuno ng langis ng olibo ang ilawan. Kapag nasipsip na ng mitsa ang langis, sisindihan na ang ilawan.

Dahil sa mga ilawang ito natatanglawan ng mga tao ang daan nila saanman sila magpunta. Sa gayon ding paraan, dadalhin natin ang ilaw ng ebanghelyo (tingnan sa Mateo 5:14–16).

Langis

Inilulubog muna sa tubig ang mga olibo para malinis ito at maalis ang pait, at saka sila dinudurog para mapiga ang kanilang langis. Ang langis ng olibo, na gawa sa buong rehiyon ng Mediterranea, ay maraming gamit noong unang panahon: pagkain, mantikang panluto, pampalasa, gamot sa sugat, sangkap sa kosmetiko at sabon, at langis para sa ilawan.

Ang langis sa talinghaga ay kumakatawan sa ating pananampalataya at patotoo, ating kadalisayan at katapatan, ating mabubuting gawa, at pagtupad sa ating mga tipan—lahat ng paraan na ating “tinanggap ang Banal na Espiritu bilang [ating] patnubay” (D at T 45:57).

Hindi maibahagi ng matatalinong dalaga ang kanilang langis sa mga hangal na dalaga dahil “hindi maibabahagi ang langis ng espirituwal na kahandaan” (Marvin J. Ashton, “A Time of Urgency,” Ensign, Mayo 1974, 36).

Mga Lalagyan

Ang mga lalagyan sa talinghaga ay mga lalagyan ng sobrang langis. Ang ibig sabihin ng maging matalino ay maging handa para sa hindi inaasahan na may dagdag na pananampalataya, patotoo, at Espiritu sa ating buhay. Kung minsan nagiging kampante tayo, sa pag-aakalang may sapat tayo para makaraos sa buhay. Ngunit ang kahulugan ng pagsunod sa Tagapagligtas ay higit pa sa makaraos sa buhay. Nangangahulugan ito na laging magpunyaging mapalapit sa Kanya, maghanda para sa mga panahong susubukan ang ating pasensya, pananampalataya, at patotoo.

Paunti-unti

“Ang pagdalo sa mga sacrament meeting ay nagdaragdag ng langis sa ating mga ilawan, paunti-unti sa pagdaan ng mga taon. Ang pag-aayuno, panalangin ng pamilya, home teaching, pagkontrol sa mga pagnanasa ng katawan, pangangaral ng ebanghelyo, pag-aaral ng mga banal na kasulatan—bawat gawain ng katapatan at pagsunod ay isang patak na dumaragdag sa ating imbakan. Ang mga gawain ng kabaitan, pagbabayad ng mga handog at ikapu, mga dalisay na kaisipan at pagkilos, kasal sa tipan na magpasawalang-hanggan—mahalagang karagdagan din ang mga ito sa langis sa ating mga ilawan na nawalan ng laman sa hatinggabi.”

See also  Ano Ang Tawag Sa Larong Sipa Sa Ibang Bansa? Pls Pa Help Po Ifofollow Ko Po...

Ang Parabula ng Mabuting Samaritano

parabula mabuting samaritano talento

Mga pabula. Pagong kuneho si story kwentong pabula pambata tagalog. Parabula bibliya ang goliat dalaga sampung aral halimbawa banga kaibigan tagalog dakilang philippin samaritano

Pabula: Ang Pangako ni Lolo Pedro - Samut-samot

pangako pabula ang lolo pedro ni samut

Parabula bibliya maikling hango syria academia romariz alonzo. Parabula sa bibliya verse. Parabula ng halimbawa pabula bibliya ang mga mabuting dalaga samaritano dakilang kaibigan sampung elemento philippin hango

Filipino 9 Parabula

parabula ng halimbawa mga

Mga parabula parables tagalog. Filipino 9 parabula. Parabula ng halimbawa mga

Filipino 9 Parabula

parabula matthew razonable

Parabula filipino upcoming. Pangako pabula ang lolo pedro ni samut. Parabula halimbawa: 8 parabula sa bibliya na may aral

halimbawa ng parabula - philippin news collections

parabula ng halimbawa pabula bibliya ang mga mabuting dalaga samaritano dakilang kaibigan sampung elemento philippin hango

Parabula halimbawa pabula bibliya anak mabuting dalaga elemento kaibigan sampung samaritano dakilang mga. Parabula ng banga aral akda buod kahulugan paliwanag. Mga pabula

Parabula sa bibliya verse | (mga parabulashort form story)

Mga pabula. Parabula ng banga aral akda buod kahulugan paliwanag. Parabula bibliya ang goliat dalaga sampung aral halimbawa banga kaibigan tagalog dakilang philippin samaritano

Filipino 9 Parabula ng Alibughang Anak

parabula filipino

Parabula ng halimbawa mga. Pagong kuneho si story kwentong pabula pambata tagalog. Halimbawa ng parabula

Mga Pabula

pabula mga

Parabula mabuting samaritano talento. Parabula halimbawa pabula bibliya anak mabuting dalaga elemento kaibigan sampung samaritano dakilang mga. Parabula ng banga aral akda buod kahulugan paliwanag

Filipino 9 Parabula ng Alibughang Anak

parabula filipino

Filipino 9 parabula ng alibughang anak. Pabula: ang pangako ni lolo pedro. Parabula halimbawa: 8 parabula sa bibliya na may aral

Maikling Parabula Na Hango Sa Bibliya

parabula bibliya maikling hango syria academia romariz alonzo

Parabula halimbawa: 8 parabula sa bibliya na may aral. Parabula sa bibliya verse. Filipino 10 ang parabula ng sampung dalaga answer sheet

Filipino 9 Parabula ng Alibughang Anak

parabula filipino

Parabula halimbawa: 8 parabula sa bibliya na may aral. Parabula bibliya ang goliat dalaga sampung aral halimbawa banga kaibigan tagalog dakilang philippin samaritano. Parabula bibliya halimbawa kwentong pambata aral maikling pabula tagalog larawan pinoy hango pinoycollection

See also  Ano Ang Sanaysay Na Pormal At Di-pormal?

Filipino 10 Ang Parabula ng Sampung Dalaga Answer Sheet - Ang Parabula

Parabula ng halimbawa pabula bibliya ang mga mabuting dalaga samaritano dakilang kaibigan sampung elemento philippin hango. Pabula mga. Filipino 9 parabula ng alibughang anak

halimbawa ng parabula - philippin news collections

parabula halimbawa pabula ang bibliya dagli tagalog moral hango samot samut mabuting sampung dalaga reading

Parabula filipino. Parabula sa bibliya verse. Parabula halimbawa pabula ang bibliya dagli tagalog moral hango samot samut mabuting sampung dalaga reading

Filipino 9 Parabula ng Alibughang Anak | PPT

Halimbawa ng parabula. Pagong kuneho si story kwentong pabula pambata tagalog. Si pagong at si kuneho

Filipino - Parabula

parabula

Filipino 9 parabula ng alibughang anak. Parabula filipino upcoming. Maikling parabula na hango sa bibliya

Si Pagong at si Kuneho | The Tortoise and the Hare | Kwentong Pambata

pagong kuneho si story kwentong pabula pambata tagalog

Mga parabula parables tagalog. Halimbawa ng parabula. Filipino 9 parabula ng alibughang anak

Pabula

pabula

Parabula sa bibliya. Parabula ng banga. Anak parabula

Parabula

parabula halimbawa pabula bibliya anak mabuting dalaga elemento kaibigan sampung samaritano dakilang mga

Parabula anak. Parabula filipino. Halimbawa ng parabula

Parabula - Mga Parabula (Parables) | Philippines: KapitBisig.com

mga parabula parables tagalog

Parabula halimbawa pabula ang bibliya dagli tagalog moral hango samot samut mabuting sampung dalaga reading. Parabula filipino upcoming. Pagong kuneho si story kwentong pabula pambata tagalog

Filipino 9 Q3 Mod1 Parabula Final - Filipino Ikatlong Markahan – Modyul

Parabula filipino. Halimbawa ng parabula. Parabula filipino

parabula sa bibliya - philippin news collections

parabula bibliya ang goliat dalaga sampung aral halimbawa banga kaibigan tagalog dakilang philippin samaritano

Parabula filipino upcoming. Parabula matthew razonable. Pagong kuneho si story kwentong pabula pambata tagalog

Mga Pabula

langgam tipaklong ang pabula mga paro paru

Si pagong at si kuneho. Filipino 9 parabula ng alibughang anak. Aralingpilipino com halimbawa ng parabula ang batang maikli ang

Filipino 9 Parabula

parabula

Parabula matthew razonable. Maikling parabula na hango sa bibliya. Pagong kuneho si story kwentong pabula pambata tagalog

Parabula Ng Banga

parabula ng banga aral akda buod kahulugan paliwanag

Mga parabula parables tagalog. Pangako pabula ang lolo pedro ni samut. Pabula mga

Filipino 9 Parabula ng Alibughang Anak

parabula filipino upcoming

Mga pabula. Mga pabula. Pabula mga

Parabula Halimbawa: 8 Parabula sa Bibliya na may Aral - Pinoy Collection

parabula bibliya halimbawa kwentong pambata aral maikling pabula tagalog larawan pinoy hango pinoycollection

Anak parabula. Halimbawa ng parabula. Pabula: ang pangako ni lolo pedro