Ano Ang Kaugnayan Ng Araling Panlipunan Sa Pah-aaral Sa Wika ?

Ano ang kaugnayan ng araling panlipunan sa pah-aaral sa wika ?

Explanation:

  • panliponan – acting tiniterhan
  • aaral parang acting natutunan sa liponan o paaralan

Answer:

magkaugnay ang pinagmulan ng pinag-aaralan tungkol dito dahil sariling wika o kultura ang pinag-aaralan.

See also  Matalinghagang Salita Mula Sa Tula Na Ang Aking Pag-ibig?