Ano Ang Kaibahan Ng Paniniwala Ng Mga Pilipino Sa Paniniwala Ng Mga Taga Ibang…

Ano ang kaibahan ng paniniwala ng mga pilipino sa paniniwala ng mga taga ibang bansa?​

Iba-iba ang paniniwala ng iba’t ibang bansa dahil iba iba ang sari-sarili nating paniniwala. Halimbawa nito ay kultura. Meron tayong iba ibang kultura. Katulad na rin ng relihiyon.

See also  Panuto: Pumili Ng Isa Sa Mga Paksang Nasa Ibaba At Sumulat Ng I...