Ano Ang Kaibahan Ng Bagong Alpabetong Filipino Sa Abakada?​

ano ang kaibahan ng bagong alpabetong filipino sa abakada?​

Answer:

Ang makabagong alpabetong Filipino (o mas kilala bilang alpabetong Filipino) ay ang alpabeto ng wikang Filipino, ang pambansang wika ng Pilipinas at isa sa mga opisyal na wika ng bansa kasáma ang Ingles. Ang modernong alpabetong Filipino ay binubuo ng 28 titik kabílang ang 26 titik ng payak ng alpabetong Latino ng ISO, ang Ññ ng wikang Kastila at ang NGng wikang Tagalog. Ito ay isang wikang Awstronesyo. Sa ngayon, ang makabagong alpabetong Filipino ay maaaring gamítin bílang alpabeto ng mga katutubong wika sa Pilipinas kasáma na ang wikang Tsabakano, isang kreyol gáling sa wikang Kastila.

Noong taong 2014, ang Komisyon sa Wikang Filipino ay naglabas ng bagong patnubay para sa ortograpiya na sasagot sa mga dáting suliranin ukol sa kung papaano ikakatawan ang mga tunog sa mga pilîng wika at diyalekto sa Pilipinas.

Answer:

Ang ating bagong alpabetong Filipino ay binubuo ng dalawamput walong (28) titik. At ang abakada ay binubuo ng 20 titik

See also  Kung Ikaw Ay Susulat Ng Sariling Alamat Tungkol Sa Isang Produkto Na A...