Ano Ang Epekto Sa Lipunan Ng Anti Violence Against Women And Their C…

ano ang epekto sa lipunan ng anti violence against women and their children act

Explanation:

Ito ay nagbibigay proteksyon sa mga inaabusong mga kababaihan at ang kanilang mga anak. Pero nang dahil sa batas na ito, wala nang pagkakataon ang mga kalalakihan na ilabas ang kanilang saloobin mula sa pang-aabuso sa kanila ng iilang mga kababaihan.

See also  B. DESISYUNAN MO! Panuto: Suriing Mabuti Ang Mga Pahayag Sa Kolum A. Hanapin S...