Ang Taong May "Rational Thinking” Ay Nagdedesisyon Batay Sa Sa Pagpili Ng Isang Produkt…

Ang taong may “Rational Thinking” ay nagdedesisyon batay sa
sa pagpili ng isang produkto.
at
A. brand/pangalan
B. emosyon
C. presyo/kalidad
D. presyo/pangalan​

Answer:

C. presyo/kalidad

Explanation:

That’s it.

See also  Maari Mo Bang Gawin Ang Mga Sumusunod Ng Sabay-sabay? Pangatwiran Ang Sagot​