Alls 1. Subalit Ang Lagim Ay Biglang Dumating Sa Kanilang Bundok Na Dati'y Payapa. Apa…

alls 1. Subalit ang lagim ay biglang dumating sa kanilang bundok na dati’y payapa. Apat na halimaw ang doo’y nanira.​

Answer:

Apat na higanti

Explanation:

Brainlies

See also  9. Ito Ay Paniniwala Ng Mga Muslim Na Kakaiba Sa Pinaniniwalaan Ng Mga Kris...