Agutin Ang Mga Tanong Sa Sagutang Papel. 1. Sino Ang Sumulat Ng Talaarawan? 2. Napan…

agutin ang mga tanong sa sagutang papel.

1. Sino ang sumulat ng talaarawan? 2. Napansin mo ba kung paano siya sumulat ng kaniyang talaarawan? 3. Ano ang nilalaman ng kaniyang talaarawan? 4. Sumusulat ka rin ba ng gaya nitong talaarawan? 5. Sa iyong palagay, bakit sumusulat ng talaarawan? 6. Magbihag ng mahahalagang pangyayari sa binasa. Kopyahin ang graph sa iyong sagutang papel.

Mahahalagang Pangyayari sa talaarawan ni Sophia

Explanation:

Sa linggwistika, ang pangungusap ay lipon ng mga salitang nagpapahayag ng buong diwa. Binubuo ito ng panlahat na sangkap, ang panaguri at ang paksa subalit buo ang diwa

See also  Mga Salik Na Nakakaapekto Sa Pag-aaral Ng Mga Estudyante Thesis