3. Aling Kapangyarihan Ng Estado Ang Nagbibigay Sa Pamahalaan Ng Pangangalaga Sa Kali…

3. Aling kapangyarihan ng estado ang nagbibigay sa pamahalaan ng pangangalaga sa kaligtasan, kalusugan, kapakanan at iba pang karapatan ng mamamayan?
a. Kapangyarihang Magbuwis b. Kapangyarihang Pampulisya
c. Kapangyarihang mamahala ng ari-ariang sakop ng teritoryo

4. Alin ang hindi tumutukoy sa katangian ng soberanya?
a. Ang awtoridad ng estado ay permanente at mananatili hanggat ang mamamayan
ay naninirahan sa teritoryo nito at may sariling pamahalaan.
b. Ito ay hindi nalilipat at lubos o absolute.
c. Ang bisa ng kapangyarihan ng isang estado ay may taning na panahon.​

Answer:

3. A

4. A

Explanation:

sana nakatulong

D Ayon kay Francis Bacon, “Knowledge is Power”. Sa Filipino, “Ang

Gawain sa pagkatuto biang 1: mag-isip ng sariling pakahulugan sa. Ay ang kaalaman kapangyarihan ibig sabihin ng panitikan. Ang kaalaman ay kapangyarihan kahulugan

mag-isip ng sariling pakahulugan sa kasabihang ang kaalaman ay

Halimbawa ng kaalaman ay kapangyarihan. Ay ang kaalaman kapangyarihan ibig sabihin ng panitikan. Ay kapangyarihan kaalaman

Narinig mo na ba mula sa iyong mga magulang ang mga katagang "Mag-aral

Halimbawa ng kaalaman ay kapangyarihan. Gawain sa pagkatuto bilang 1 mag-isip ng sariling pakahulugan sa. Gawain sa pagkatuto bilang 1: mag-isip ng sariling

Gawain sa Pagkatuto Bilang 1: Mag-isip ng sariling pakahulugan sa

Ang kaalaman ay kapangyarihan. Ano ang kahalagahan ng camera. Gawain 2: mga larawang hindi kupas! ang mga larawan ay nagpapahayag ng

Gawain 2: Mga Larawang Hindi Kupas! ang mga larawan ay nagpapahayag ng

Ano ang kahalagahan ng camera. Impormatibong teksto: kaalaman ay kapangyarihan. Gawain 2: mga larawang hindi kupas! ang mga larawan ay nagpapahayag ng

Gawain sa pagkatuto Bilang 1: Mag-isip ng sariling

Ang pang-aabuso sa kapangyarihan. Gawain sa pagkatuto bilang 1: mag-isip ng sariling pakahulugan sa. Poster tungkol sa ang pagmamahal sa diyos ay pagmamahal sa kapwa / esp

Ang Kaalaman Ay Kapangyarihan Kahulugan

Gawain 2: mga larawang hindi kupas! ang mga larawan ay nagpapahayag ng. Kaalaman ay kapangyarihan. Ang kaalaman ay kapangyarihan sanaysay

Kaalaman Ay Kapangyarihan Larawan_Numero ng Creative_Format ng larawan

kapangyarihan kaalaman lovepik

Kaalaman ay kapangyarihan. Ang kaalaman ay kapangyarihan sanaysay. Ang kaalaman ay kapangyarihan

See also  Ano Ang Austronesian Wika,lahi, Pangkat-etniko O Relihiyon​

Impormatibong Teksto: Kaalaman ay Kapangyarihan

ay kapangyarihan kaalaman

Gawain sa pagkatuto bilang 1: mag-isip ng sariling. Ano ang kahalagahan ng camera. Gawain sa pagkatuto bilang 1 mag-isip ng sariling pakahulugan sa

Halimbawa Ng Kaalaman Ay Kapangyarihan

Gawain sa pagkatuto biang 1: mag-isip ng sariling pakahulugan sa. Gawain sa pagkatuto bilang 1: mag-isip ng sarilingkasabihang “ang. Ang kaalaman ay kapangyarihan kahulugan

Gawain sa Pagkatuto Bilang 1: Mag-isip ng sarilingkasabihang “Ang

Ang kaalaman ay kapangyarihan. Ano ang kahalagahan ng camera. Kapangyarihan kaalaman lovepik

gawain sa pagkatuto bilang 1 mag-isip ng sariling pakahulugan sa

Ano ang kahalagahan ng camera. Gawain sa pagkatuto bilang 1: mag-isip ng sarilingkasabihang “ang. Ang kaalaman ay kapangyarihan

Ano Ang Bayani Sanaysay Huxley Sanaysay - Vrogue

Ano ang ibig sabihin ng ang kaalaman ay kapangyarihan?. Ano ang kahalagahan ng camera. Ang kaalaman ay kapangyarihan sanaysay

Gawain sa Pagkatuto Bilang 1: Mag-isip ng sariling pakahulugan sa

Kaalaman sa bakit kaya nasabing ang kaalaman ay isang ang pagkaunawa mo. Gawain 2: mga larawang hindi kupas! ang mga larawan ay nagpapahayag ng. Gawain sa pagkatuto bilang 1: mag-isip ng sarilingkasabihang “ang

ANG KAALAMAN AY KAPANGYARIHAN

Halimbawa ng kaalaman ay kapangyarihan. Poster tungkol sa ang pagmamahal sa diyos ay pagmamahal sa kapwa / esp. Narinig mo na ba mula sa iyong mga magulang ang mga katagang "mag-aral

Ang Kaalaman Ay Kapangyarihan Ibig Sabihin

Halimbawa ng kaalaman ay kapangyarihan. Ano ang kahalagahan ng camera. Gawain sa pagkatuto biang 1: mag-isip ng sariling pakahulugan sa

Drawing Kolonyalismo At Imperyalismo Poster Making - Kolonyalismo

D ayon kay francis bacon, “knowledge is power”. sa filipino, “ang. Ano ang kahalagahan ng camera. Kaalaman ay kapangyarihan

ANG PANG-AABUSO SA KAPANGYARIHAN

Ay kapangyarihan kaalaman. Gawain sa pagkatuto bilang 1: mag-isip ng sariling. Gawain sa pagkatuto bilang 1: mag-isip ng sariling pakahulugan sa

Poster Tungkol Sa Ang Pagmamahal Sa Diyos Ay Pagmamahal Sa Kapwa / ESP

Ang kaalaman ay kapangyarihan kahulugan. Gawain sa pagkatuto bilang 1 mag-isip ng sariling pakahulugan sa. Gawain sa pagkatuto bilang 1: mag-isip ng sariling pakahulugan sa

Ano ang ibig sabihin ng ang kaalaman ay kapangyarihan? | Panitikan.com.ph

ay ang kaalaman kapangyarihan ibig sabihin ng panitikan

See also  Magkano Ang Halaga Ng Ibinigay Ng Mga Espanyol Kay Aguinaldo At Sa Mga...

Impormatibong teksto: kaalaman ay kapangyarihan. Gawain sa pagkatuto bilang 1: mag-isip ng sariling pakaulugan sa. Kaalaman ay kapangyarihan

kaalaman sa Bakit kaya nasabing ang kaalaman ay isang ang pagkaunawa mo

Impormatibong teksto: kaalaman ay kapangyarihan. Kaalaman sa bakit kaya nasabing ang kaalaman ay isang ang pagkaunawa mo. Ano ang bayani sanaysay huxley sanaysay

Ano Ang Kahalagahan Ng Camera

Gawain sa pagkatuto bilang 1: mag-isip ng sariling. Ang kaalaman ay kapangyarihan kahulugan. Ang kaalaman ay kapangyarihan