1.Ano Ang Matalinghagang Kahulugan Ng TAGSIBOL? 2.Ano Ang Matalinghagang Kahulu…

1.Ano ang matalinghagang kahulugan ng TAGSIBOL?
2.Ano ang matalinghagang kahulugan ng CHERRY BLOSSOM?
3. Ano ang matalinghagang kahukugan ng MATANDANG SAPA?
4. Ano ang matalinghagang kahulugan ng PALAKA?
5. Ano ang matalinghagang kahulugan ng MABUWAY?​

Answer:

Tagsibol-isang panahon pagkalipas ng tagyelo at bago sumapit ang taginit o tag-araw

cherry Blossom- inspirasyon o pag-asa

matandang sapa ITO ay isang talon

palakaito ay nagpapahiwatig ng tagsibol

mabuhayito ay kalayaan

See also  6. Ito Ay Pinasimple O Pinaikling Bersiyon Ng Isang Sulatin O Akda. A. Abstr...